AGÓCS GABRIELLA DR

 30/4367523   agocsgabrielladr@gmail.com


  • Bert Hellinger egy dél-afrikai alapítványi iskola szerzetes tanáraként figyelte meg azt, hogy milyen sok derűvel élik mindennapjaikat az afrikai emberek, annak ellenére, hogy törzsi háborúk, éhínségek, járványok sokkal gyakrabban okoznak számukra fájdalmas veszteségeket, mint a mostanában mindig búskomor európai emberek számára. Tanúja lehetett a törzsi szertartásoknak, ahol az ősök szellemével, a saját sors nehézségeivel, az élő családtagokkal való megbékélést elősegítő rituálékat látott.

·            Felhagyva a szerzetesi élettel visszatért Európába, ahol tanulmányokba kezdett, hogy nyomára bukkanjon a mi kulturánkban is a hasonló eljárásoknak és az európai embernek is utat mutathasson a megbékélés felé. Jung-i analízist, Erik Berne-től Tranzakció Analízist, Janovtól az Őskiáltás módszerét, Milton H. Ericksontól hipnózist és a testtartásokban megmutatkozó érzelmek pontos elemzését, Böszörményi-Nagy Ivántól családterápiát tanult.

·           Mindezen módszerek együttes alkalmazása vezette módszere- melyet maga alkalmazott fenomenológiának nevez- kikristályosodásához.


Módszerét - sok tanítványától eltérően- nem szabadalmaztatta.  

"Az IGAZSÁG természete olyan, mint a hullámé- mondja-: felbukkan, majd visszaoldódik a közegbe, amelyből származik."

 Úgy véli tehát, hogy egy állítás egy adott pillanatban igaz- hiszen hatása megfigyelhető-, majd a következő pillanatban kiüresedve merev korlátjává válhat a fejlődésnek. Óva int tehát megfigyeléseinek, az általa leírt törvényszerűségeknek a dogmatikus alkalmazásától. Mindannyiunkat "az itt -és -most" felefedezésének kalandjára hív, hátra hagyva előzetes elképzeléseinket, véleményeinket. Tanításait gyakran kis történetekbe ágyazza.

·           Hellinger maga is folyamatosan fejlődik, változik, ahogyan minden, ami élő. A kezdetben a "Szisztematikus felállítás"- nevű módszerét alkalmazta, ahol nagyon fontosnak tartotta, hogy a családtagokat pontosan megnevezve a család rendjét helyreállítsa. Később ezt felváltotta a "Lélekmozgás"- nak nevezett eljárás, ahol az energiákat jelenítik meg a képviselők, tisztelve az ősök intimitását- megnevesítetlenül, s hagyva, hogy az önmagában a mezőben rejlő rendeződési hajlam működésbe lépjen.Mostanra a HELLINGER SCIENCIA néven levédett módszerében a szellem-mozgásnak nevezett rétegben dolgozik.

·                Úgy véli, senki sem jogosult megítélni mások tapasztalatát, így azt sem, ki művelheti, ki nem a családállítást. Így fordulhat elő, hogy nagyon sok, különböző képzettségű, érdeklődésű ember fordul szerte a világon a családállítás felé, hogy vezetőként vagy csoporttagként a megbékélés útjának kovácsolója lehessen.