AGÓCS GABRIELLA DR

 30/4367523   agocsgabrielladr@gmail.com


" A bölcsesség eleven folyam, nem lehet egyszer s mindenkorra rögzíteni,

műtárgyként tárolni. Csak akkor folyhat tovább a jövő nemzedékek számára, 

ha a tanítvány felfedezi a bölcsesség forrását a saját életében.” (Tich Nhat Hanh)

Integrál szemléletű családállító  képzés

 

A képzés indul: 2019. május 18-19

A jelentkezéseket érkezési sorrendben tudjuk fogadni.

A részletes tematikát a jelentkezőknek megküldjük.

 

1. A képzésről általában:

 

  

Az elméleti képzés során mindazon irányzatok alapjait megismerjük, amelyeken Bert Hellinger is végighaladt, mire a módszert kikristályosította. Ezen tudások a családállítás rejtett szövetét alkotják. Emellett a családállításról szóló szakirodalom elsajátításán keresztül megszerezzük azt a tudást, amit tankönyvből lehet. A kis létszámú csoportban lehetőség van a személyre szabott ismeret átadásra (és számonkérésre).


Az elmélet 3 nagy témakört ölel fel: a személyes életünk, majd a kapcsolati mintáink megismerése után a transzperszonális világban való munkát is megtapasztaljuk.  

 

Önismeret: az adott témához épített gyakorlatok segítségével a lelkünk mélyén lévő minták átdolgozását is fontosnak tartjuk. A sebek, amik akár a személyes, akár a családi történéseink révén keletkeztek, a bennük tárolt fájdalom miatt szívesen elrejtőznek. Amíg a saját sebeink be nem gyógyultak, addig nem leszünk képesek mások fájdalmaihoz közel menni, s nem leszünk képesek arra, hogy ebből, és csak ebből az erőből keressük meg a kliens saját megoldásait. Addig szívesen adunk olyan TANÁCSOKAT, amelyek révén mi is jól el tudtuk kerülni a szembenézést.

A védekezés akadályoz minket, hogy rábízzuk magunkat az eleven, áramló élet adta lehetőségekre.


A modulok folyamán elsősorban az elméleti tematikának megfelelő állítások lesznek. Az ebbe nem illeszkedő, aktuális nehézségekkel javasoljuk a témavezetők egyéb, saját csoportjában való részvételt. Mindez hasznos lehet a hétköznapokban szerveződő, nem képző csoportokban zajló,csoportvezetési stratégiák megfigyelésére is.

 

Családállítói gyakorlat kialakítása: Hogy a családállításban a vezetői jártasság kialakuljon, - a képzés során, a  kis csoport által biztosított bensőséges térben, - mindenki vezethet szupervízió mellett családállításokat. Fontos a saját kompetencia határok megismerése és azok betartása.

 

“Általános elképzelés a tanulásról, hogy létezik kívül valaki, aki tudja a jó megoldásokat, amire minket megtanítva mi is mesterré válunk. Ez a TUDÁS útja, ahol a tanítványok a tudás fönntartásában érdekeltek. Vagyis a tanítványtól áramlik a figyelem a tudás felé.

 

A bölcsesség útja összekapcsolódás az eleven, áramló élettel, amely mindenkitől mély belső munkát igényel, hogy a saját belső forrására rábukkanjon. Itt tehát a tanulás arról szól, hogy a mélységeinktől elválasztó akadályokat felleljük, az akadályokban tárolt erőt integrálva végül kapcsolódhassunk saját belső mesterünkkel. A tanítvány figyelme végig önmagán, önmaga folyamatain rögzül. Miután megérkeztünk a középpontunkba, már nincs külső mester, a folyamatok végzik a tanítást.”

Talán erre mondta Bert Hellinger: ”A mester soha nem volt tanítvány, és a tanítvány soha nem lesz mester.”                                 

 

2. Kiknek ajánljuk a részvételt?

Azoknak

 • akik szeretnék elsajátítani a családállítás módszertanát, gyakorlati ismereteit.

 • akik szeretnék integrálni a családállítás nyújtotta tágas horizontot a hétköznapi vagy szakmai életük eddigi tapasztalataival.

 • akik tudatosabban szeretnének jelen lenni az életükben és a társas kapcsolataikban.

 • akiket érdekelnek a lélektan alap ember képei épp úgy, mint a spirituális nézőpontok.

 • akik önismeretre vágynak, mert szeretnének harmóniában lenni önmagukkal és a világgal.

 • akik szeretnék megtanulni a valóság tisztább, finomabb érzékelését.

 • akik szeretnék megismerni a bennünket mozgató láthatatlan erőket.

 • akik szeretnék Önmagukat gyógyítani

 • akik szeretnék megismerni az emberi természet, az emberi lét mélyebb rétegeit

 • aki kíváncsi (nyitott) arra, hogy a" hétköznap"i tudattal megérthető világon túl lásson.

  

3. A keretek:

 

A képzés menetrendje:

 • A képzés 10 alkalommal, minden hónapban egy hétvégén zajlik, szombaton 10-19 ó, vasárnap 10-17 ó időtartamban

 • A  11. modul során, - az utolsó modulon- a szombati napon a résztvevők egy szabadon választott, de a családállítás szakmai köréhez tartozó, ppt. előadás bemutatásával összegzik tapasztalataikat. Cél: a családállítási ismeretek integrálása korábbi tudásukhoz, valamint a családállítással kapcsolatos bemutatási készség fejlesztése. (Egyszer át kell esni a tűzkeresztségen J) Vasárnap a családállítás gyakorlati ismereteinek integrálása történik.

 • Kérjük, gondolja át jól, és akkor jelentkezzen a képzésre, ha vállalni tudja, hogy mind a 11 alkalmon megjelenik! Ezt a csoport intimitás kialakulása érdekében alapvetően fontosnak látjuk.

 • Ma Magyarországon a családállítás nem szerepel az Országos Képzési Jegyzékben, hivatalosan önálló szakmaként nem elismert. Ezért az általunk kiadott dokumentum sem akkreditált.

 

A képzés költsége:

 • A képzés költsége modulonként 35e Ft

 • A részvételi díj az első modul végén az elköteleződéssel egy időben esedékes. Részletfizetésre is van lehetőség, modulonként 35 e Ft- a részletfizetési szerződés aláírásával. A csoport biztonságos működésének előfeltétele, hogy a részvétel szándéka megfelelően átgondolt legyen, ezt kívánjuk biztosítani részletfizetési szerződés aláírásával.

 • A hiányzás nem mentesít a díj-fizetés alól. A szakmai anyagot odaadjuk, az önismereti témának megfelelő állítás az adott témavezető saját csoportjában külön díj nélkül pótolható.

 • A tananyagot ppt és word.doc formában, hozott pendrive-ra biztosítjuk

 • A vizsgák díját a részvételi díj tartalmazza.

 • Szállásról minden résztvevő önmaga gondoskodjon.

 • A képzés során az elkezdéskor megegyezett árakon nem változtatunk.

 • A helyeket a jelentkezési sorrend alapján tudjuk biztosítani.

 • A részletes tematikát a jelentkezőknek/érdeklődőknek megküldjük.

 

Ha van kedve ezt az utat velünk végigjárni, szeretettel várjuk!

Dr. Agócs Gabriella, Farkas Zita

 

További információ:  Dr. Agócs Gabriella

agocsgabrielladr@gmail.com     06 30 436 7523